Trivsel på arbejdspladsen


 

Stress er alles ansvar - og ingens skyld

 

Denne sætning er grundfundamentet for mig i mit arbejde og de anbefalinger som jeg giver.


For stress rammer individuelt, men løses i fællesskab. Ellers eksporteres problemet bare kortvarigt ud af virksomheden. Mit fokus er, at rådgive og vejlede virksomheder til at blive stressrobuste. 

Jeg er med andre ord meget optaget af: 

 Hvordan bruger virksomheden medarbejderens kompetencer uden at misbruge dem?

 

Medarbejderen er i dag virksomhedens vigtigste ressource. Virksomheder lever af den viden, som leveres af dygtige medarbejderen. Både direkte og gennem produkter udviklet på baggrund af specialiseret viden.

Virksomhedens konkurrence- og indtjeningsevne er således direkte afhængig af medarbejdernes robusthed i en hverdag med højt tempo.

En af de store spørgsmål hos ledelsen, som jeg ofte møder gennem mit arbejde er:  

Hvordan kan virksomheden styrke medarbejderes robust overfor stress?
 Og dermed også styrke virksomhedens robusthed overfor stress.

Hvordan ser det ud i din virksomhed idag?

 • Hvordan tager du som leder hånd om dette i dagligdagen?
 • Hvad gør I i dag på arbejdspladsen for at styrke denne robusthed?

  

Det koster en stress sygemeldt medarbejder

 • Det koster ca. 500.000 kr. at erstatte en sygemeldt medarbejder med akademisk uddannelse
 • Det koster ca. 300.000 kr. at erstatte en sygemeldt medarbejder uden akademisk uddannelse
 • Hvis en ansat med en månedsløn på 20.000 kr., brænder ud i løbet af 6 mdr. og forlader virksomheden. Så koster det virksomheden: 1.091.000. kr. Kilde: Chefpsykolog Kurt Kørner, Danfoss
 • Hvis en leder med en månedsløn på 55.000. kr., brænder ud i løbet af 6 mdr. og forlader virksomheden. Så koster det virksomheden: 4 mio. sv. kr. Kilde: Chefpsykolog Kurt Kørner, Danfoss
 • Det koster op mod en million kroner at have en langtidssygemeldt medarbejder og fire millioner kroner at have en langtidssygemeldt leder i 50.000 kroners klassen, viser tal fra Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed
 • Hver femte stress-syg mister jobbet på grund af stress, selv om arbejdspladsen har en stresspolitik. Blandt dem, som kommer tilbage i jobbet igen, får ikke engang halvdelen det bedre - på trods af at arbejdspladsens stresspolitik netop skulle sikre forbedring.Kilde: Ugebrevet A4.År 2009

Kilde: Stressforeningen.dk

 

Sygemelding på grund af stress

En sygemelding påvirker både virksomhedens og medarbejderens hverdag og ydeevne og ikke mindst livskvalitet. Det er dyrt at have en sygemeldt medarbejder. Meget dyrt. Både økonomisk og menneskeligt. 

Nogle gange er en sygemelding eneste løsning. Ofte kan en sygemelding dog undgås, hvis der sættes fokus på trivslen tidligere i forløbet.

Det sker at et stresskollaps kommer som et lyn fra en klar himmel. Hverken leder eller kollegaer har set det komme. Det er ofte en voldsom oplevelse at stå i. Både at opleve selve kollapset, men også ikke at have fornemmet at det var under opsejling. Der kan ligge meget skyldsfølelse hos kollegaer og ledelse i sådan en situation.

Min anbefaling er, at det altid en god ide, at få talt sammen i resten af teamet og gerne med professionel hjælp og sparring på situationen. 

-Så alle kan komme videre og få læring med derfra - også til gavn for den sygemeldte.

Forebyggelse af stress på arbejdspladsen


Det vil næppe være muligt og snarere urealistisk at fjerne stressen helt fra virksomhederne. Højt tempoet, mange og omskiftelige deadlines er grundparametre for at drive virksomhed idag.

Forebyggelse af stress på arbejdspladsen handler i høj grad om at gøre medarbejderne og organisationen robuste til at håndtere og møde de stresspåvirkninger og belastninger, der er en del af grundvilkårene på arbejdsmarkedet i dag.

Stressforebyggelse er kernen og det centrale er i, at gøre virksomheden stressrobust, men den kan ikke stå alene. 

Fordi....

Begivenheder udenfor virksomhedens indflydelse kan også udgøre en stressbelastning. Skilsmisse, dødsfald af nærtstående familiemedlem, alvorlig sygdom hos nærtstående familie, ulykke, ægtefælles afskedigelse og andre voldsomme omstændigheder.

Begivenheder der naturligvis vil påvirke medarbejderens robusthed. Mit perspektiv er derfor, at jeg kigger på det hele menneske.

Fordi..... 

hvis der er en ubalance på et af livsområderne påvirker det  dig også på dine andre livsområder i hverdagen. Medarbejderen er virksomhedens største og vigtigste ressource, og derfor anbefaler jeg ikke at skelne til, hvad der har udløst stressen, da det dybest set handler om at passe på og pleje sit vigtigste aktiv; medarbejderen. Og det gøres netop ved at sætte fokus på trivslen løbende.

 

Få hjælp til hvordan du håndterer en stressbelastet medarbejder - også inden en sygemelding

 

 

Sæt fokus på trivslen


Ved en tydelig og direkte prioritering af trivslen vil der automatisk ske en forebyggelse af stress, som vil gøre både virksomheden og medarbejderne mere robuste. Uanset, hvad der end må dukke op af udfordringer i fremtiden.

Nogle gange udspringer belastningen kun fra arbejdsrelateret stress. Andre gange er det stress fra privatsfæren. Jeg oplever også kombinationer fra begge områder. Ved en voldsom stressbelastning, så vil bægeret på et tidspunkt løbe over. Og der hvor det sker kan det umiddelbart se ud til at det er her belastningen er størst. Det behøver dog langt fra at være tilfældet.

Fra min vinkel er det, som udgangspunkt, ikke interessant, hvor slutbelastningen stammer fra. Det handler kort og godt om at gøre både virksomhed og medarbejdere langstidsholdbare og robuste.

 Og for at vende tilbage til mit grundfundament: 

Stress er ingen skyld - og alles ansvar 


I min optik er det virksomheden, der har ansvaret for at skabe de bedste rammer i organisationen. Og det handler slet ikke om at pege fingre. Virksomheden får penge for projektet og med pengene følger magten og dermed ansvaret. Medarbejderen har derimod ansvaret for at passe på sig selv og sige til, når der er behov for støtte og sparring eller hvis medarbejderen føler sig presset og udfordret.

 Stress er et fælles ansvar og løses derfor også i fællesskab ved at sætte fokus på trivslen.

 

 

Værktøjer til stresshåndtering i hverdagen.


Jeg kombinerer min viden i behandling af stress med et indgående kendskab til de udfordringer, som virksomheder, ledere og medarbejdere har i dag.  

Jeg tilbyder et effektivt og helhedsorienteret forløb, både forebyggende med fokus på trivsel i organisationen og også med støtte til den belastede medarbejder.

Sparring til nærmeste leder og organisationen er en naturlig del af forløbet med fokus på at både medarbejderen og organisationen bliver stressrobuste til gavn for alle parter.

Nedenfor har jeg listet forslag op til, hvordan der kan sættes fokus på robusthed både hos medarbejder og virksomhed. 

Trivsel på arbejdspladsen - farvestress 

 • 1:1 samtaler med den enkelte medarbejder. Både forebyggende og når en belastning er aktuel
 • Kurser i stresshåndtering 
 • Sparring på stresspolitikken
 • Sparring på at gøre organisationen stressrobust på de enkelte niveauer
 • Foredrag 

 

 Book et uforpligtende møde. Så kan vi sammen tale om, hvordan din virks0mhed bliver endnu mere stressrobust.