Om Trivselshuset Tanja Gudiksen


Hvem er vi?

Trivselshuset er grundlagt og ledes af Stressmentor Tanja Gudiksen. 

For at tilbyde de bedste produkter har Trivselshuset samarbejde med udvalgte forskellige aktører afhængig af opgaven.

Vision 


Min vision er at vi sammen, i organisation, blandt ledelsen, hos medarbejder og ved det enkelt individ, får skabt en følelse af og sætter fokus på, at stress er alles ansvar og ingens skyld.

At vi får skabt en ny vej, hvor vi kan skabe gode rammer, som både tilgodeser virksomhedens krav og passer på den enkelte medarbejder. Og som gør alle parter langtidsholdbare og robuste trods det høje tempo.

Igennem forskellige platforme; kurser, workshops, foredrag og enkelt sessioner vil jeg udfordre og påvirke de måder vi tænker og håndterer stress på i dag. Både på arbejdspladsen og hos dig som privat person. 

Gennem denne dynamik er ønsket, at skabe grobund og udvikling for de værdier og den professionelle adfærd, som fremadrettet kan afhjælpe den enorme stressbelastning, som er i samfundet i dag, og som er stadigt voksende. Samt at mobilisere det allerede eksisterende gode engagement hos virksomhederne.

Trivselshuset er et nytænkende og konkret bud på en ny vej gennem stressudfordringen.

Motivation

Samfundet har udviklet sig hastigt og tempoet er stadigt stigende. Erfaringen fortæller mig, at mange mennesker, enten som leder, medarbejder eller privatperson, i dag går rundt med en følelse af skyld i forhold til stress. -Som ønsker at handle og tage ansvar, men mangler alternativer og guidelines.

Der findes i dag langt større viden om stress og konsekvenserne herved, end vi tidligere har haft adgang til. Den viden må vi sammen med rammevilkårene i virksomhederne bruge til at stille spørgsmålstegn ved den traditionelle måde at håndtere stress på, hvor problemet i stort omfang er blevet eksporteret ud af virksomheden.

Trivselshuset fineste opgave er at bidrage til denne refleksion og herigennem at inspirere til en ny vej for både stresshåndtering og også forebyggelse, så vi herigennem kan skabe et sundt og bæredygtigt fundament fremadrettet.

Min fornemmeste opgave er, uanset om du er en virksomhed eller privat person, at løfte følelsen af skyld fra dine skuldre, når stress bliver en del af hverdagsligningen.

Værdier

I min verden arbejder jeg ud fra ét værdisæt, fordi vi netop kun er en person uanset hvilke situationer, som vi færdes i. Min erfaring er, at hvis vi har flere værdisæt at navigere imellem oftest mellem job og privatliv, så oplever du oftest en konflikt fordi de ofte er modsatrettede.

 

Derfor er værdierne for mit firma identiske med mine private værdier.

 

Kærlighed og taknemmelighed

Kærlighed er min vigtigste værdi, fordi i min optik er det kilden til alt liv. Det vi giver kærlighed vokser og gror.

 

Det handler kort og godt om egenomsorg på alle planer. Hvis du passer godt på dig selv, så er du også meget mere robust til at møde omverdenen og dens udfordringer.

 

For mig hænger kærlighed og taknemmelighed sammen. Når vi er taknemmelige så standser vi op et kort øjeblik og kigger på det som vi faktisk har i vores liv. Istedet for konstant at have fokus på, hvor vi gerne vil hen, og hvad der mangler før vi kan være lykkelige.

 

Tillid

Jeg arbejder ud fra det perspektiv at jeg har en grundlæggende tillid til, at du gør det bedste du kan, -med de ressourcer du har. Jeg oplever gang på gang, at når du bliver vist tillid og set som lige præcis det menneske du er, så vokser du, og så kan du faktisk alt - næsten. Eller også finder du en løsning på det.

 

Tillid er for mig fundamentet for en sund og nærende relation. Og den er lige vigtig begge veje. Hvis tilliden er der, så er du tryg og fri i tankerne, og så begynder kreativiteten at blomstre og udfordringer bliver pludselig til muligheder.

 

Respekt

Vi mennesker er forskellige og heldigvis for det. Det er netop denne mangfoldighed vi møder i hverdagen, som udvikler os som individ. For at få en frugtbar og konstruktiv relation er respekten grundlæggende for mig. Vi behøver nødvendigvis ikke være enige, men så længe følelsen af respekt er der, så kan vi komme vidt omkring i dialogen og læringsprocessen.

 

Om stifter Tanja Gudiksen

 

Jeg er certificeret fra Matzau Erhvervspsykologer og har også en coachuddannelse fra Manning Inspire, Sofia Mannings internationalt godkendte coachuddannelse.  

Jeg driver i dag mit eget firma, Trivselshuset Tanja Gudiksen, med speciale i stress og trivsel. Mine arbejdsopgaver spænder bredt, og dækker fra organisationen, som helhed til den enkelte medarbejders trivsel på arbejdspladsen over til dig som privatperson, der ønsker at træde på bremsen og sige farvel til stress i hverdagen.

Jeg er blandt andet konsulent for virksomheder, der ønsker at sætte fokus på stress og trivsel både opløbet og når disse forhold udfordrer hverdagen i virksomheden. Derudover hjælper jeg private, som er udfordret med stress i dagligdagen.  

Jeg er oprindeligt uddannet revisor (HD), og har gennem en årrække arbejdet med optimering. Min særlige styrke er min store faglige viden om stressbehandling, og ikke mindst evnen til at omsætte det til daglig praksis. Min økonomiske baggrund betyder, at jeg i sit arbejde altid har fokus på både bundlinjen og trivslen.